Anunţuri şi informări

 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov, din 29.01.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016, ora 14.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local, a planului anual de achizitii si a Listei de investitii pe anul 2016
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea numarului maxim al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ce vor fi încadrati la nivelul Primariei Ostrov pentru anul 2016
  4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2016
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor arabile si spatiilor din domeniul public si privat al comunei pentru anul 2016
  6. Proiect de hotarâre privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare în cuantum de 429.456 lei, din excedentul bugetului local
  7. Proiect de hotarâre privind alocarea unei sume pentru premierea cuplurilor din comuna Ostrov, care au împlinit 50 de ani de casatorie si peste 50 de ani de casatorie neîntrerupta in anul 2016
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privata a comunei Ostrov a unor terenuri situate în comuna Ostrov
  9. Proiect de hotarâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care îsi desfasoara activitatea în comuna Ostrov si se deplaseaza din alte localitati
  10. Proiect de hotarâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului „Modernizare si asfaltare strazi în Comuna Ostrov, Judetul Constanta”
  11. Prezentarea Raportului primarului privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Ostrov, pe anul 2015
  12. Raportul primarului privind starea economica-sociala si de mediu a comunei Ostrov în anul 2015
  13. Probleme curente
  Publicat la: 25.01.2016   
 • PRIMARIA COMUNEI OSTROV organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant de muncitor calificat cu atributii de functionar arhivar, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov...
  Publicat la: 18.01.2016    Descarcă
 • Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA OSTROV” (OSTROV: str. Florilor, str. Teiului, str. Bucegi, str. Vulturului).

  Publicat la: 25.11.2015    Descarcă