Anunţuri şi informări

 • Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

  COMUNA OSTROV, titular al proiectului: „MODERNIZARE STRAZI SI ASFALTARE STRAZI IN COMUNA OSTROV, JUDETUL CONSTANTA", propus a fi amplasat în comuna Ostrov, satul Ostrov, județul Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii, nr.23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunțului.

  Publicat la: 17.10.2017    Descarcă
 • Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  COMUNA OSTROV, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „MODERNIZARE STRĂZI ŞI ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA OSTROV, JUDEŢUL CONSTANŢA”, propus a fi amplasat în comuna Ostrov, satul Ostrov, județul Constanța.

  Informațiile privind, proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANŢA, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13 și la sediul titularului: COMUNA OSTROV, cu sediul în comuna Ostrov, satul Ostrov, str. 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANŢA, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, între orele 9-13.

  Publicat la: 09.10.2017    Descarcă
 • Având în vedere adresa DSVSA Constanţa, prin care suntem informaţi de suspiciunea aviară din localitatea Almalău, toţi deţinătorii de păsări de pe raza comunei Ostrov, sunt obligaţi să respecte următoarele măsuri...

  Publicat la: 16.02.2017    Descarcă
 • Având in vedere declanşarea procedurii de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară iniţiata de comuna Ostrov, posesorii de terenuri agricole din parcelele A2140 si A2104 sunt rugaţi sa se prezinte la sediul Primăriei Ostrov, pana la data de 10.09.2016 cu următoarele documente:

  • Titlul de proprietate - in original
  • Certificat de mostenitor ( daca este cazul) - in original
  • Sentinte civile ( daca este cazul) - in original
  • Partaje voluntare ( daca este cazul) - in original
  • Acte de stare civila: carte de identitate, certificat de deces, certificat de nastere, certificat de casatorie ( in functie de situatie ) - in copie
  Publicat la: 06.09.2016    Descarcă
 • Primăria comunei Ostrov, judeţul Constanţa, cu sediul în str. 1 Mai, nr. 19, telefon/fax 0241.857010, anunţă organizarea licitaţiei publice deschise la sediul său din str. l Mai, nr.19, pe data de 22.09.2016, ora 14, pentru vânzarea, unui imobil - teren în suprafaţă de 138 mp situat în localitatea Ostrov, strada Libertăţii nr.56, teren intravilan din domeniul privat al comunei Ostrov.

  Data şi locul de primire a ofertelor: cel mai târziu pe data de 21.09.2016, ora 16, la sediul primăriei comunei Ostrov, str. l Mai, nr.19.

  Data şi locul deschiderii ofertelor: 22.09.2016, ora 14, la sediul primăriei Ostrov, str. l Mai, nr.19.

  Documentele licitaţiei pot fi procurate contra cost de la secretariatul primăriei Ostrov, judeţul Constanţa, str. l Mai, nr.19, tel/fax 0241.857010.

  Publicat la: 01.09.2016    Descarcă
 • Primăria comunei Ostrov, judeţul Constanţa, cu sediul in str. 1 Mai, nr. 19, telefon/fax 0241.857.010, anunţă reorganizarea licitaţiei publice deschise la sediul său din str. 1 Mai, nr.19, pe data de 22.08.2016, ora 14.00, pentru vânzarea unui imobil-teren în suprafaţă de 1546,31 mp situată în localitatea Ostrov, teren intravilan din domeniul privat al comunei Ostrov, parcela A1816.

  Data şi locul de primire a ofertelor: cel mai târziu pe data de 19.08.2016, ora 16, la sediul primăriei comunei Ostrov, str. 1 Mai, nr. 19.

  Data şi locul deschiderii ofertelor: 22.08.2016, ora 14.00, la sediul primăriei Ostrov, str. 1 Mai, nr.19.

  Documentele licitaţiei pot fi procurate contra cost de la secretariatul primăriei Ostrov, judeţul Constanţa, str. 1 Mai, nr.19, tel/fax 0241.857010.

  Publicat la: 10.08.2016    Descarcă
 • Primăria comunei Ostrov, judeţul Constanţa, cu sediul în str. 1 Mai, nr. 19, telefon/fax 0241.857010, anunţă organizarea licitaţiei publice deschise la sediul său din str. 1 Mai, nr.19, pe data de 29.07.2016, ora 14, pentru vânzarea unui imobil - teren în suprafaţă de 1546,31 mp situat în localitatea Ostrov, teren intravilan din domeniul privat al comunei Ostrov, parcela A1816 .

  Data şi locul de primire a ofertelor: ce1 Mai târziu pe data de 28.07.2016, ora 16, la sediul primăriei comunei Ostrov, str. 1 Mai, nr.19.

  Data şi locul deschiderii ofertelor: 29.07.2016, ora 14, la sediul primăriei Ostrov, str. 1 Mai, nr.19.

  Documentele licitaţiei pot fi procurate contra cost de la secretariatul primăriei Ostrov, judeţul Constanţa, str. 1 Mai, nr.19, tel/fax 0241.857010 .

  Publicat la: 07.07.2016    Descarcă
 • Primăria comunei Ostrov, judeţul Constanţa , cu sediul în str. 1 Mai, nr. 19, telefon/fax 0241.857010, organizează licitaţie publică deschisă la sediul său din str. 1 Mai, nr.19, în conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia pe data de 29.07.2016, ora 12, pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 9.000 mp, din proprietatea privata a comunei Ostrov, situat în intravilanul localităţii Almălău, comuna Ostrov, judeţul Constanta. Durata concesiunii 25 de ani.

  Data şi locul de primire a ofertelor: ce1 Mai târziu pe data de 28.07.2016, ora 16, la sediul primăriei comunei Ostrov, str. 1 Mai, nr.19.

  Data şi locul deschiderii ofertelor: 29.07.2016, ora 12 , la sediul primăriei Ostrov, str. 1 Mai, nr.19.

  Documentele licitaţiei pot fi procurate contra cost de la secretariatul primăriei Ostrov, judeţul Constanţa, str. 1 Mai, nr.19, tel/fax 0241.857010.

  Publicat la: 07.07.2016    Descarcă
 • Şedinţa de constituire a Consiliului local Ostrov
  Se convoacă consilierii locali aleşi în urma scrutinului din 05.06.2016, în şedinţa de constituire a Consiliului Local Ostrov, judeţul Constanţa, din 26.06.2016, ora 09.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Deschiderea sedintei de constituire;
  2. Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului;
  3. Depunerea juramântului de catre primar;
  4. Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilieirlor declarati alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
  5. Validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 5 iunie 2016;
  6. Depunerea juramântului de catre consilieri si declararea Consiliului Local ca legal constituit;
  7. Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni;
  8. Alegerea viceprimarului comunei Ostrov judetul Constanta;
  9. Organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului local.
  Publicat la: 22.06.2016   
 • În vederea desfăşurării alegerilor locale, ce vor avea loc în 05.06.2016, în comuna Ostrov, se delimitează secţiile de votare după cum urmează:

  Număr secţie de votare  501
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL OSTROV, Loc. OSTROV
  Străzi arondate: Strada 1 Mai integral
  Strada Libertăţii integral
  Şoseaua Naţională integral

  Număr secţie de votare  502
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL OSTROV, loc. OSTROV, Strada 1 Mai
  Străzi arondate: Strada Almalăului integral
  Strada Alunetului integral
  Fundătura Bucegî integral
  Strada Bucegi integral
  Strada Caisului integral
  Strada Câmpului integral
  Strada Carpaţi integral
  Strada Cazărmii integral
  Strada Cişmeluţei integral
  Strada Dobrogeî 1 integral
  Strada Dobrogei II integral
  Strada Dorobanţi integral
  Strada Dunării integral
  Strada Florilor integral
  Strada Garoafelor integral
  Strada Independenţei integral
  Strada Lebedei integral
  Strada Levănţicăi integral
  Strada Liliacului integral
  Strada Lotrului integral
  Strada Mărgăritarelor integral
  Strada Mărgăritului integral
  Strada Mărului integral
  Strada Micşunelelor integral
  Strada Mieilor integral
  Strada Mureşului integral
  Strada Nucului integral
  Strada Panselelor integral
  Strada Pârului integral
  Strada Piersicilor integral
  Strada Pieţii integral
  Strada Plevna integral
  Strada Portului integral
  Strada Prunului integral
  Strada Prutului integral
  Strada Regiei nr. 1 integral
  Strada Romană integral
  Strada Teiului integral
  Strada Trandafirilor integral
  Strada Unirii integral
  Strada Viilor integral
  Strada Vişinului integral
  Strada Vulturului integral
  Strada Zimbrului integral
  Strada Zimbrului (D) integral

  Număr secţie de votare  503
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL ALMĂLĂU, loc. ALMĂLĂU
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  504
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA GENERALĂ ESECHIOI, Ioc. ESECHIOI
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  505
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL GÎRLIŢA, loc. GÎRLIŢA
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  506
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL GALIŢA, loc. GAL1ŢA
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  507
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL BUGEAC, loc. BUGEAC
  Străzi arondate: integral
  Publicat la: 03.05.2016    Descarcă
 • În vederea desfăşurării alegerilor locale, ce vor avea loc în 05.06.2016, în comuna Ostrov, se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral:

  OSTROV  1. Afişier Cămin Cultural
  2. Afişier Primăria Ostrov
  ALMĂLĂU  Afişier Cămin Cultural
  BUGEAC  Afişier Cămin Cultural
  GALIŢA  Afişier Cămin Cultural
  GÎRLIŢA  Afişier Cămin Cultural
  ESECHIOI  Afişier Magazin sătesc
  Publicat la: 03.05.2016    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov, din 28.04.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016, ora 10.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport scolar.
  4. Probleme curente
  Publicat la: 26.04.2016   
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov, din 29.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 29.03.2016, ora 14.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local si a Planului de investitii pe anul 2016
  2. Proiect de hotarâre privind privind alocarea unei sume de bani pentru renovarea cabinetului medical din cadrul Dispensarului Ostrov
  3. Proiect de hotarâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care îsi desfasoara activitatea în comuna Ostrov si se deplaseaza din alte localitati
  4. Proiect de hotarâre privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor în comuna Ostrov
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ostrov, pentru anul 2016
  6. Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privata a comunei Ostrov a unor terenuri situate în comuna Ostrov
  7. Probleme curente
  Publicat la: 29.03.2016   
 • Primăria Comunei Ostrov, va informează că, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secţiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).

  Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresa de web:

  http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale,

  şi la secretariatul primăriei din strada 1 Mai, nr,19, Ostrov, judeţul Constanta.

  Publicat la: 29.03.2016    Descarcă
 • Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov, din 24.03.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa extraordinară din data de 24.03.2016, ora 12.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea subscrierii a unui numar de actiuini emise de RAJA S.A. în vederea majorarii capitalului social
  2. Proiect de hotarâre privind numirea doamnei Crisan Smaranda-Mandica în functia de consilier juridic I A, in cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Ostrov
  3. Proiect de hotarâre privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016
  4. Probleme curente
  Publicat la: 21.03.2016   
 • PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV, Judeţul Constanţa, cu sediul în strada 1 Mai nr. 19, anunţă intenţia de închiriere a păşunilor din domeniul privat al comunei Ostrov.

  Informaţii generale privind obiectul închirierii - închirierea pajiştilor proprietate privată a comunei Ostrov.

  Procedura aplicată: LICITAŢIE PUBLICA DESCHISĂ.

  Data si locul de desfăşurare a licitaţiei: 25.03.2016, la sediul Primăriei Ostrov...

  Publicat la: 03.03.2016    Descarcă
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov, din 26.02.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016, ora 14.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii exercitiului bugetar pe anul 2015
  3. Proiect de hotarâre privind deblocarea si utilizarea unei sume din fondul de rulment
  4. Proiect de hotarâre privind alocarea unei sumei pentru echipa de fotbal a localitatii Ostrov
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a pajistilor din proprietatea privata a comunei Ostrov, a Studiului de oportunitate privind închirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de închiriere - model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privata a comunei Ostrov
  6. Proiect de hotarâre privind aprobarea situatiilor financiare pe trimestrul IV al anului 2015
  7. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, colectarea si transportul deseurile din zona 3 Deleni în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS - CSNR 48462
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in Judetul Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS - CSNR 48462
  9. Proiect de hotarâre privind completarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016
  10. Proiect de hotarâre privind aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegarea a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judetului Constanta în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Constanta” - SMIS - CSNR 48462
  11. Proiect de hotarâre privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate - Legea nr.248/2015
  12. Proiect de hotarâre privind aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanti pentru autovehicolele ce deservesc Primaria comunei Ostrov si Serviciile aflate in subordinea Consiliului Local Ostrov
  13. Probleme curente
  Publicat la: 19.02.2016   
 • Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov, din 29.01.2016
  Se convoacă Consiliul local al Comunei Ostrov, jud. Constanţa, în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016, ora 14.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local, a planului anual de achizitii si a Listei de investitii pe anul 2016
  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea numarului maxim al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ce vor fi încadrati la nivelul Primariei Ostrov pentru anul 2016
  4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2016
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor arabile si spatiilor din domeniul public si privat al comunei pentru anul 2016
  6. Proiect de hotarâre privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare în cuantum de 429.456 lei, din excedentul bugetului local
  7. Proiect de hotarâre privind alocarea unei sume pentru premierea cuplurilor din comuna Ostrov, care au împlinit 50 de ani de casatorie si peste 50 de ani de casatorie neîntrerupta in anul 2016
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii în proprietatea privata a comunei Ostrov a unor terenuri situate în comuna Ostrov
  9. Proiect de hotarâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care îsi desfasoara activitatea în comuna Ostrov si se deplaseaza din alte localitati
  10. Proiect de hotarâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului „Modernizare si asfaltare strazi în Comuna Ostrov, Judetul Constanta”
  11. Prezentarea Raportului primarului privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Ostrov, pe anul 2015
  12. Raportul primarului privind starea economica-sociala si de mediu a comunei Ostrov în anul 2015
  13. Probleme curente
  Publicat la: 25.01.2016   
 • PRIMARIA COMUNEI OSTROV organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post vacant de muncitor calificat cu atributii de functionar arhivar, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov...
  Publicat la: 18.01.2016    Descarcă
 • Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA OSTROV” (OSTROV: str. Florilor, str. Teiului, str. Bucegi, str. Vulturului).

  Publicat la: 25.11.2015    Descarcă