OSTROV - TRECUT ŞI PREZENT
Pagini de monografie

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului EU-RO-FORMARE OVIDIUS, finanţat de Uniunea Europeană, 2008-2009

BIBLIOGRAFIE

 1. Analele Dobrogei, serie nouă, anul II, nr. 1, Constanţa, 1996
 2. Arhiva Primăria Comunei Ostrov, 65/1969
 3. Assan, B.G. - Quadrilaterul Dobrogean Rusciuk – Varna – Sumla - Silistra, Bucureşti, 1912
 4. Basarabeanu, N. – Rolul apelor torenţiale asupra modelării reliefului central al Dobrogei, 1968
 5. Barnea, I. - Sigilii Bizantine de la Durostorum - Dorostolon, în „Pontica” XV, 1982, Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa.
 6. Bărbulescu M, Deletant D. Hitchinus K, Papacostea S., Teodor P. -„Istoria Romaniei”, Ed. Corint, Bucureşti, 2002, p 47
 7. Bratescu, C. Pământul Dobrogei - Analele Dobrogei, 1928
 8. C. Cârjan – Cimitirul feudal timpuriu de la Gârliţa-Ostrov, în „Pontica” 1968, Muzeul de arheologie Constanţa
 9. Cioroiu, C – Etnii trăitoare alături de români în Dobrogea (Rezumat), în „Analele Dobrogei”, serie nouă, an II, nr. 1, Constanţa, 1996
 10. Cotet, P. – Dobrogea de Sud - geneza şi evoluţie, 1968
 11. Culea, Apostol- Cât trebuie să ştie oricine despre Dobrogea, Bucureşti, 1928
 12. D. M. Pippidi, D. Berciu - Din istoria Dobrogei (vol. I) (Geţi şi greci la Dunărea de jos), Ed. Academiei R. S. Române, Bucureşti, 1965
 13. Delavrancea B. Ş, Şapte zile la Constanţa, Note constănţene, Memoriu “Pro Nasone (Delavrancea. Opere., vol. 6, Bucureşti, 1970, p. 121)
 14. Descoperiri monetare în Dobrogea, în „Pontica” XVI, 1983, Muzeul de Istorie naţională şi arheologie, Constanţa
 15. Dezvoltarea economică şi socială a comunei Ostrov, Primăria com. Ostrov
 16. Diaconu, P. - Rolul cetăţii din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situaţiei politice
 17. Dobrogei la Sfârşitul secolului X, în „Pontice II”, 1969, Muzeul de arheologie, Constanţa
 18. Diaconu, P., Panaitescu A. - Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru obţinerea de obiecte de podoabă în tehnica presării, în „Pontica ”XV, 1982, Muzeul de istorie naţională şi arheologie, Constanţa
 19. Dunăreanu, O. - Cu bucuria în suflet, Editura Paralela 45o, 2008, Piteşti
 20. Dunăreanu O. - Întâmplări din anul şarpelui, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2003
 21. Enache P. - Istoria literaturii din Dobrogea, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2005
 22. Eugen Drăgoi - „Locaşurile-sfinte din eparhie şi slujitorii lor”, în „Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos în trecut şi astăzi”, 1981
 23. Florescu, R. - Ghid arheologic al Dobrogei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968
 24. Fondul „Primăria Ostrov”, Arhivele Naţionale ale Jud. Constanţa (1919-1950)
 25. Fondul „Comuna Ostrov”, Arhivele Primăria Ostrov
 26. Gastescu, P. – Lacurile României, Bucureşti, 1971
 27. Grup Şcolar Ostrov, Cultura Organizaţională, 2005
 28. Igor. P. Jechin - „Valori culturale şi de artă în cuprinsul Arhiepiscopei Tomisului şi Dunării de Jos”, Galaţi, 1482
 29. Iona, S. – Consideraţii fizico-geografice asupra Dobrogei de Sud, 1968
 30. Ionescu de la Brad, Ion - Excursiunea agricola în Câmpia Dobrogei, Bucureşti, 1879
 31. Iorga N. –Istoria Românilor (pentru poporul românesc), Chişinău, Uniunea Scriitorilor, 1992
 32. Î.P.S. Antim al Tomisului şi Dunării de Jos - „Spicuiri din scrisorile pastorale”, Galaţi, 1981
 33. Irimia M. - Cimitirul de incineraţie geto-dacice de la Bugeac-Ostrov, în „Pontica” 1968, Muzeul de arheologie Constanţa
 34. Istoria creştinismului în Dobrogea (Mânăstirea Dervent - Părintele Elefterie) Sfânta Mânăstire Dervent, 2005
 35. Istoria crucilor de leac de la Mânăstirea Dervent, Sfânta Mânăstire Dervent, 2007
 36. Istoria Bisericii Creştin Ortodoxe Ostrov, Preot Mototol G.
 37. Istoricul Bisericii Ortodoxe Române „Ostrov - Constanţa”, 2008
 38. Istoricul Bisericii Ortodoxe Ostrov, preot G. Mototol
 39. Lup, Aurel - Dobrogea agricolă, de la legendă la globalizare, Constanta, 2003
 40. Mânăstiri şi Biserici Ortodoxe-Dobrogene, Constanţa, 2005
 41. Micu, I. - Geoistorie şi geopolitică în trecutul Dobrogei (în memoriam Constantin Brătescu), în „Analele Dobrogei”, serie nouă, an II, nr. 1, Constanţa, 1996,
 42. Museteanu, C. - Câteva fragmente din sud-vestul Dobrogei, în „Pontica” XV, 1982, Muzeul de istorie naţională şi arheologie, Constanţa
 43. Păltineanu, Cristian- Dobrogea - condiţii pedo-climatice, Constanta 2000
 44. Petrescu Burloiu, I. - Cercetări geografice asupra agriculturii Dobrogei, 1969
 45. Pisoto, I şi Buta, I. – Hidrologie E.D.P., 1975
 46. Posea, G. şi colaboratori - Geomorfologie, E.D.P., 1976
 47. Rădulescu, A., Bitoleanu I., Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998
 48. Rădulescu A, Dobrogea:Via Gentium?, în „Analele Dobrogei”, serie nouă, an II, nr. 1,
 49. Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, Primăria Ostrov – jud. Constanţa
 50. Scorpan, C. - Cavalerul trac, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, Constanţa, 1967
 51. Tomoroga, Petru - Agricultura Dobrogei, Bucureşti, 1974
 52. Tudor Mateescu - „Biserica Ortodoxă din Dobrogea în timpurile stăpânirii otomane” (1417-1877) în Monumente istorice şi izvoare creştine, Galaţi, 1987
 53. Uşurelu M. - Monografie (comuna Ostrov, judeţul Constanţa), Lucrare de licenţă, 1980
 54. Uşurelu M. - Lacul Gârliţa (Bugeac) şi importanta lui geografica, Lucrare de gradul I, 1984
 55. Vertan A, Custura G, - Descoperiri monetare în Dobrogea, în „Pontica” XV, 1982, Muzeul de istorie naţională şi arheologie, Constanţa
 56. Victor Henric Baumann - Ferma română din Dobrogea, Muzeul Delta Dunării, Tulcea, 1983


Copyright 2009-2015 - Toate drepturile aparţin Primăriei Comunei Ostrov, judeţul Constanţa
Materialul publicat în acest portal reprezintă o variantă a lucrării "OSTROV trecut şi prezent - pagini de monografie"
publicat de Editura EX PONTO, 2009, ISBN: 978-973-644-916-1
Redactare Web: S.C. MPRO SYSTEMS S.R.L. Constanţa