OSTROV - TRECUT ŞI PREZENT
Pagini de monografie

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului EU-RO-FORMARE OVIDIUS, finanţat de Uniunea Europeană, 2008-2009

CAPITOLUL I – O PERSPECTIVĂ GEOGRAFICĂ

2. ANALIZA RELIEFULUI

Relieful Ostrovului se caracterizează prin altitudini maxime de 120-150 m în Dealul Parapet şi Dealul Esechioi, cu văi înguste fragmentate de torenţi - Valea Gagea - la nord, Valea Caldă - în sud-est, Stutină Vodă în vest, care se varsă fie în Lacul Bugeac, fie în Dunăre.

Datorita faptului că relieful are un aspect vălurit, la care se adaugă ploile cu caracter torenţial, văile respective au aspect neregulat şi haotic, acest lucru contribuind la scoaterea acestor suprafeţe din circuitul agricol. Deseori se produc alunecări de teren din cauza reliefului în pantă şi a rocilor argiloase – alunecarea de teren din punctul La Piatră.

Ca măsuri de evitare a proceselor actuale de modelare a reliefului: alunecări de teren, eroziuni torenţiale, prăbuşiri de versanţi, la care se adaugă intervenţia neraţională a omului, se impune luarea unor măsuri de ordin practic concretizate în:

  • terasarea versanţilor dealurilor şi plantarea acestora cu viţă-de-vie şi pomi fructiferi (S. C. Ostrovit S. A. şi terenurile particulare);
  • reîmpăduririle cu specii autohtone a terenurilor în cauză;
  • plantaţii cu salcâm în bazinul de recepţie al râurilor;
  • construcţia de baraje pe văile torenţiale.

În ultimii ani prin trecerea terenurilor în proprietate particulară, tot mai multe terenuri au fost valorificate prin luarea măsurilor menţionate mai sus, lucru ce a contribuit la eficientizarea agriculturii şi silviculturii din zonă.

Comuna Ostrov


Copyright 2009-2015 - Toate drepturile aparţin Primăriei Comunei Ostrov, judeţul Constanţa
Materialul publicat în acest portal reprezintă o variantă a lucrării "OSTROV trecut şi prezent - pagini de monografie"
publicat de Editura EX PONTO, 2009, ISBN: 978-973-644-916-1
Redactare Web: S.C. MPRO SYSTEMS S.R.L. Constanţa