OSTROV - TRECUT ŞI PREZENT
Pagini de monografie

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului EU-RO-FORMARE OVIDIUS, finanţat de Uniunea Europeană, 2008-2009

CAPITOLUL III

1. TOPOGRAFIA, POPULAŢIA ŞI DEMOGRAFIA

Topografia

Situată în sud-estul României, exact în locul unde Dunărea intră în ţară părăsind malul bulgăresc. Spre vest la cinci kilometri se află oraşul Silistra, din Bulgaria, cu punct de trecere frontieră Ostrov – Silistra. Învecinată în partea de nord cu Dunărea iar în partea de sud şi sud-vest cu Bulgaria.

Este aşezată în extremitatea sud vestică a Dobrogei, pe DN3 si aparţine de Judeţul Constanţa. Comuna este încadrată în unitatea de relief Podişul Dobrogei de Sud, subunitatea Podişului Olteniei. Relieful comunei are un caracter colinar cu văi si dealuri cu altitudini maxime de 145 m, dintre care amintim câteva dealuri: Dealul Parapet, Dealul Islaz iar vai: Valea Gagea, Valea Caldă. Relieful zonei este supus proceselor de modelare ca rezultat al acţiunii factorilor externi: precipitaţii, îngheţul si dezgheţul, vântul, fapt ce creează procese actuale cum sunt: alunecări de teren, prăbuşiri de maluri.

Satele care aparţin comunei sunt: Bugeac, Gârliţa, Almălău, Galiţa. Accesul spre centrul comunei se face pe drumuri comunale modernizate cu mijloace de transport rutiere-microbuze. Accesul populaţiei de la sate spre reşedinţa de judeţ Constanta se face cu ajutorul mijloacelor de transport moderne.

Zonele cu risc de inundaţii în raza localităţii Ostrov:
 • Zona de nord a satului Ostrov, învecinată cu malul drept al Dunării pe o lungime de 1, 5 km, constituita din 118 gospodarii ale populaţiei si 52 locuinţe, cu o populaţie de aproximativ 270 locuitori, relieful zonei fiind caracteristic luncii Dunării. În această zonă se află situate forajele si staţia de pompare a apei potabile a localităţii Ostrov.
 • Balta Ostrov, unde sunt gospodării provizorii ale locuitorilor din Ostrov şi Almălău, păşune şi teren arabil.
Frecventa cu care se produc inundaţii şi cota aproximativă până la care a ajuns Dunărea:
 • În anul 2006 debitul Dunării a crescut alarmant începând cu 13.500 mc/s ajungându-se la 16.000 mc/s.
 • La 30.03.2006 Dunărea a depăşit cota de atenţie în localitatea Ostrov cu 70 cm.
 • Inundaţii s-au mai produs si în 1941, 1970, 1984 dar cele care au lăsat urmări grave rămân cele din 2006

Populaţia si Demografia

Comuna Ostrov, împreuna cu satele componente au un total de 5.599 locuitori, dintre care 3.568 sunt bărbaţi, iar 2.031 sunt femei.

Structura demografică a localităţii Ostrov se prezintă astfel: femei 2.031, copii 1.300, pensionari 1.300.

Conform recensământului populaţiei din 2002 numărul de locuitori pe localităţi este:
 • Ostrov: 2.929 locuitori
 • Almalau: 1.002 locuitori
 • Galiţa: 718 locuitori
 • Gârlita: 375 locuitori
 • Esechioi: 313 locuitori
 • Bugeac: 262 locuitori
Mişcarea naturală a populaţiei este în creştere.
Densitatea populaţiei este 33,42 loc/km2, cu o concentrare mai mare în zona localităţii de reşedinţă. Conform Dosarelor cu Evidenţa populaţiei ale Primăriei Ostrov, la data de 15 noiembrie 2008, situaţia locuitorilor din Ostrov era următoarea:
 • forţa de muncă ocupata: 650 posturi
 • persoane apte de muncă: 2140
 • persoane încadrate cu carte de muncă: 445
 • pregătire profesională (calificări)
 • număr de şomeri: 600
 • număr de persoane care lucrează în străinătate: 200
 • pensionari:1.439
 • beneficiari de ajutor social: 706
 • persoane adulte cu handicap: 24
 • copii cu handicap: 6
 • asistenţi personali pentru copii cu handicap: 6
În ceea ce priveşte natalitatea putem spune ca până în anul 1941 populaţia din Ostrov a avut un ascendent până în momentul când Silistra şi Caliacra au fost retrocedate Bulgariei. Mulţi bulgari care trăiau în comuna Ostrov şi în satele vecine au imigrat în Bulgaria iar românii, aromânii au imigrat în Dobrogea.

În urma celui de-al 2 război mondial din anii 1939-1945 mulţi cetăţeni din Ostrov au participat la război aducând onoare comunei prin eroismul soldaţilor români eternizaţi pe marmură la Monumentul Eroilor din 1916-1918 si 1941-1945.

Din evidenţa populaţiei naşterile au valori cuprinse astfel:

1980-7   1986-6   1992-3   1998-8   2004-8  
1981-6   1987-12   1993-8   1999-4   2005-5  
1982-14   1988-8   1994-10   2000-8   2006-4  
1983-11  1989-10   1995-5   2001-7   2007-6  
1984-5   1990-8   1996-6   2002-6   2008-3 
1985-17   1991-7   1997-8  2003-6    

Se poate observa ca numărul mic de copii reprezintă doar copiii născuţi în comuna Ostrov unii născuţi în oraşele Medgidia, Băneasa, Călăraşi.

În cazul mortalităţii se poate constata că din numărul de decese, mulţi decedaţi au vârste cuprinse între 40-70 ani. Bolile care primează în numărul mare de decese sunt: comoţiile cerebrale, tuberculoza, cancer. Fiind o zonă propice creşterii viţei de vie mulţi locuitori sunt consumatori de alcool etilic producând astfel infarcturi si boli.

Situaţia deceselor pe ani este următoarea:

1980-61   1986-69   1992-70   1998-65   2004-90  
1981-70   1987-66   1993-85   1999-65   2005-65  
1982-68   1988-90   1994-   2000-66   2006-71  
1983-71   1989-71   1995-70   2001-60   2007-83  
1984-75   1990-59   1996-75   2002-75   2008-66 
1985-63   1991-60   1997-70  2003-68    

În ceea ce priveşte numărul de locuitori se remarcă o creştere în ultimii ani, datorită mutării unora din oraşe la ţară.Copyright 2009-2015 - Toate drepturile aparţin Primăriei Comunei Ostrov, judeţul Constanţa
Materialul publicat în acest portal reprezintă o variantă a lucrării "OSTROV trecut şi prezent - pagini de monografie"
publicat de Editura EX PONTO, 2009, ISBN: 978-973-644-916-1
Redactare Web: S.C. MPRO SYSTEMS S.R.L. Constanţa