OSTROV - TRECUT ŞI PREZENT
Pagini de monografie

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului EU-RO-FORMARE OVIDIUS, finanţat de Uniunea Europeană, 2008-2009

CAPITOLUL V - EDUCAŢIA ŞI CULTURA

1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Fiecare persoană creşte, se dezvoltă şi acţionează în cadrul comunităţii din care face parte, potrivit dorinţelor şi posibilităţilor sale. În evoluţia sa, copilul, şi apoi adolescentul ostrovean, a beneficiat ca în tot spaţiul românesc de ajutorul familiei, care a îndeplinit întotdeauna în educaţia lui primul rol. A venit apoi rândul şcolii, pentru că la şcoală învăţăm să citim, să scriem, să calculăm, dar şi cum să ne comportăm. Mai târziu, vor ajunge să se descopere şi multe alte lucruri noi, pentru că „omul cât trăieşte învaţă”, spune un vechi proverb românesc.


Şcoala de băieţi

Şcoala de fete

În acest sens a apărut şi şcoala din localitatea Ostrov, care a cunoscut „un sinuos proces al devenirii sale” . Primele buchii româneşti le erau predate copiilor ostroveni pe la 1850 de părintele Enciu Găliceanu, într-o mică încăpere a bisericii vechi. Însă, prima şcoală primară a început să funcţioneze în Ostrov în „1869, din iniţiativa organizatorului de atunci al şcolilor româneşti din Dobrogea, învăţătorul Costache Petrescu” , fiind una dintre primele scoli româneşti din Dobrogea.

Ca în tot spaţiul dobrogean, urmările evenimentelor anului 1878 au fost speciale şi pentru instituţia de învăţământ din Ostrov. La vremea aceea se urmarea integrarea din toate punctele de vedere a ţinutului romanesc dintre Dunăre şi mare. Pentru aceasta, şcoala a fost considerată unul dintre instrumentele care ar fi putut avea o contribuţie extraordinară la formarea conştiinţei naţionale. Era nevoie de adevăr, cinste şi curaj, calităţi sufleteşti care clădesc armonia şi prosperitatea unui popor. Probabil aşa a gândit şi domnitorul, viitorul rege, Carol al României, care în toamna anului 1879 a vizitat multe localităţi dobrogene. Atunci s-au pus bazele locaşului de şcoală, care astăzi este parte integrantă a Grupului Şcolar.

Şcoala, întocmai ca viaţa, este un câmp deschis tuturor şi, daca ar fi avut suflet şi grai, ar fi putut povesti despre câte a văzut şi a trăit, cât s-a bucurat şi cât a suferit. În ceea ce ne priveşte putem doar să ne imaginăm câte ceva din viaţa şcolii în vreme ce privim curioşi a nu ştiu câta oară literele plăcii care amintesc despre gestul lui Carol I. În semn de preţuire, doamna directoare a Grupului Şcolar Ostrov, a solicitat la 11 ianuarie 2005 Inspectoratului Judeţean Şcolar Constanţa acordul pentru schimbarea denumirii unităţii noastre şcolare în aceea de Grup Scolar „REGELE CAROL”, având în vedere că şcoala este întemeiată de regele Carol I, în anul 1879 . Si, continuând, aceeaşi doamnă directoare scrie: „Ar fi fost pe deplin justificată adoptarea denumirii de „Carol I”, dar aceasta aparţine deja unei unităţi şcolare din Constanţa”.

Am ezitat să alegem o altă denumire, întrucât considerăm o datorie de onoare a noastră salvarea de uitare a unui gest de nobleţe, generozitate şi responsabilitate faţă de viitorime, atât de caracteristic întâiului rege al românilor. Prezenţa pe frontispiciu al numelui său ar constitui un perpetuu memento, un reper al acţiunilor prin care prezentul poate şi trebuie să se ridice la înălţimea trecutului, valorificându-l în proiecţiile sale” .

În ceea ce priveşte structura, şcoala din Ostrov a traversat mai multe etape, fiind între:
  • 1879 - 1947 - şcoala elementară de cultură generală
  • 1947 - 1960 - şcoala normală de educatori şi învăţători
  • 1960 - 1978 - şcoala cu 10 clase
  • 1978 - 1990 - Şcoala generală şi Liceu Agroindustrial
  • 1990 - 1994 - Şcoala generală şi Liceu Teoretic
  • 1994 - 1999 - Şcoala generală şi Grup Şcolar Agricol
  • 1999 - 2007 - Grup Şcolar cu clasele I – XII
  • din 2007 – Grup Şcolar

In prima perioadă, 1879- 1947, alături de localul a cărui construcţie a început în 1879, a mai apărut şi un altul în 1884. În inventarul „comunei urbane Ostrov”, realizat în 1940, la punctul 20 se menţionează: „un teren în suprafaţă de 2787 mp, pe care se află construit localul de şcoală, din zid de piatră, compus din 11 încăperi şi evaluat la suma de 400.000, care serveşte ca Şcoală Primară de Băieţi, dintre care 7 încăperi pentru săli de clasă, cancelarie şi ateliere, 2 camere, magazie şi 2 camere locuite de servitor”.

La următorul punct se precizează: „Un teren în suprafaţă de 1000 mp, pe care s-a construit în anul 1884, un local de şcoală, din zid de piatră şi cărămidă, acoperit cu tablă, evaluat la suma de lei 200.000, compus din 10 încăperi şi serveşte ca Şcoală Primară de fete, dintre care 6 încăperi săli de clasă, antreu şi cancelarie, 3 încăperi, locuinţă pentru Directoare şi una pentru magazie”

Tot în perioada anilor 1879-1947 a luat fiinţă, în 1926 şi o Şcoală de Contabili. Între 1960-1978, structura şcolii era de 10 clase dintre care primii 7 ani formau Şcoala elementară (sau generală) , iar nivelul liceal reprezenta o filială a liceului din Poarta Albă. Din 1978, Şcoala generală a fost separată de Liceul Agroindustrial. Acesta cuprindea ca niveluri de pregătire: liceu (curs de zi şi seral) şi şcoala profesională (curs de zi şi seral) .


Clădirea şcolii
Clădirea direcţiei
Grup şcolar Ostrov

Din 1990, timp de 4 ani, Liceul a devenit unul Teoretic având niveluri de pregătire: liceu (curs de zi şi seral) şi şcoala profesională (curs de zi). Din 1994, până în anul 1999, Grupul Şcolar Ostrov a avut ca niveluri de pregătire: liceu (curs de zi), şcoală profesională (curs de zi), şcoală complementară şi de ucenici (curs de zi) .

Astăzi, în Grupul şcolar Ostrov funcţionează toate nivelurile de pregătire din învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, liceal, Şcoala de Arte şi Meserii – în Ostrov, şi Şcoala cu clasele I- IV şi Şcoala cu clasele I-VIII, în satele Bugeac şi Almălău.

Grădiniţa Ostrov reprezintă o structură a Grupului Şcolar, fiind găzduită în clădirea Căminului Cultural din localitate. Învăţământul primar şi gimnazial îşi desfăşoară cursurile în două schimburi într-o clădire construită pe la 1966, pe locul unei fabrici de ulei. Este o clădire cu un etaj şi cuprinde 7 săli de clasă, un laborator de fizică-chimie, unul de biologie, unul de informatică, un cabinet de asistenţă psihopedagogică, cancelarie, secretariat, bibliotecă, o sală pentru materialele didactice pentru istorie şi geografie, o sală care adăposteşte arhiva şcolii.

Învăţământul liceal, cursuri de zi, este reprezentat de 7 clase, dintre care 5 ruta directă, cuprinzând clasele IX-XII cu profil Ştiinţe ale naturii şi o clasa a XII-a cu profil tehnologic; 2 clase, ruta progresivă de studiu, sunt reprezentate de o clasă a XII-a cu profil mecanic şi o clasă a XIII-a cu profil silvicultură. Cursurile liceale, frecvenţa redusă, sunt reprezentate de clase pentru cinci ani de studiu (IX-XIII).

Şcoala de Arte şi Meserii cuprinde câte o clasă pentru clasele a IX-a, a X-a şi anul de completare, clasa a XI-a. Cursurile liceale şi SAM se desfăşoară majoritatea în clădirile construite la 1879 şi 1884. Acum, prima clădire cuprinde 4 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, sală de festivităţi şi cancelarie; cea de-a doua construcţie cuprinde 2 săli de clasă, secretariat, cabinetul directorului, bucătăria şi cantina. În spatele clădirii construite la 1879 se află un internat de fete şi băieţi.


1879 Şcoala din Ostrov
Placa de întemeiere

Toate aceste date par, pentru toţi cei care nu au fost elevi şi cadre didactice la Ostrov, doar cifre. Însă, pentru foştii elevi ai şcolii, deveniţi la rândul lor părinţi sau cadre didactice ale şcolii, aceste date prind parcă viaţă atunci când privesc cu nostalgie înapoi. Lor li se adaugă mulţi alţi foşti elevi ai şcolii crescuţi şi educaţi la Ostrov, dar plecaţi mai departe, la oraş, reprezentativ pentru ei fiind scriitorul Ovidiu Dunăreanu. Şcoala din Ostrov va rămâne mereu pentru ei locul unde s-au format ca oameni.Copyright 2009-2015 - Toate drepturile aparţin Primăriei Comunei Ostrov, judeţul Constanţa
Materialul publicat în acest portal reprezintă o variantă a lucrării "OSTROV trecut şi prezent - pagini de monografie"
publicat de Editura EX PONTO, 2009, ISBN: 978-973-644-916-1
Redactare Web: S.C. MPRO SYSTEMS S.R.L. Constanţa