OSTROV - TRECUT ŞI PREZENT
Pagini de monografie

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului EU-RO-FORMARE OVIDIUS, finanţat de Uniunea Europeană, 2008-2009

CAPITOLUL V - EDUCAŢIA ŞI CULTURA

4. ACTIVITĂŢI SPORTIVE

Dacă pentru celelalte “componente” ale aceste vaste lucrări se găsesc mărturii scrise, trebuie să menţionez că pentru activitatea sportivă din localitate nu găsim decât documente recente care ar putea ajuta la realizarea unor statistici şi ierarhizări ale sportivilor sau loturilor sportive în principal-elevi.

Pentru a “argumenta” dezvoltarea şi diversificarea mişcării sportive în Ostrov am purtat discuţii cu persoane mai în vârstă. De la aceste persoane am aflat şi numele preoţilor, învăţătorilor şi al altor persoane care au ajutat la practicarea organizată a exerciţiului fizic şi a competiţiilor sportive.

Iată în continuare numele acestora:
 1. Simion Adam-1939-preot
 2. Manea Marin-1928-mecanizator
 3. Preda Marin-1928-padurar
 4. Maxim Titi-1938-marinar
 5. Popescu George-1924-funcţionar
 6. Dincu Zaim -1923-m. cooperator
 7. Poştaru Dumitru-1922-funcţionar
 8. Cucu Dumitru-1920-funcţionar
 9. Roibu Petre-1913-învaţător

De la aceste persoane am aflat că primii preoţi şi învăţători care au efectuat educaţie fizică şi sport în mod organizat au fost următorii:preotul Stănescu, învăţătorul Vasile Ionică, învăţătorul Niţescu, învăţătorul Munteanu Bebe, domnul funcţionar Iordăchescu.

Un rol aparte în organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive îl are începând cu anul 1950 domnul Pican Ilie, şeful staţiei meteorologice din Ostrov. Pican Ilie este primul arbitru de fotbal care deţine un carnet de arbitru. Acesta asigură buna desfăşurare a întrecerilor de fotbal dar şi de la alte ramuri sportive insă cel mai mar merit al dânsului este că atrage este că atrage tineri cu care realizează cursuri de instructor sportive pentru:fotbal-atletism, volei-handbal.

În aceeaşi ordine de idei trebuie să amintim faptul că dintotdeauna factorii care au asigurat organizarea şi desfăşurarea întrecerilor sportive au fost: biserica, şcoala, C.A.P, I.A.S, Coop. de consum, Agromec. Aceste “organizaţii” au participat cu fonduri băneşti, cu material şi mijloace sportive şi amenajarea de baze sportive şi terenuri de joacă. Spre exemplu în anul 1978 I.A.S Ostrov termină un adevărat stadion cu tribune şi vestiare şi asigură cu fonduri băneşti şi echipament sportive participarea echipei de fotbal “DUNAREA OSTROV” în campionatul judeţean şi susţine permanent A. S. Sp. DUNAREA care fusese înfiinţată cu mulţi ani în urmă pe lângă primăria Ostrov.

Ce se ştie despre activitatea sportivă a locuitorilor comunei Ostrov?

Se ştie că unele din primele preocupări ale omului au fost vânătoarea şi pescuitul, iar acestea cu siguranţă au fost practicate de locutorii din Ostrov şi mai adăugam deplasarea cu bărcile având în vedere că Ostrovul a fost întemeiat pe malul Dunării care este bogat în peşte şi vânat, iar deplasarea pe apă se făcea şi se face cu bărcile.

Nu se poate să nu credem că având apa “la picioare”, tinerii şi nu numai, practicau şi înotul chiar sub forma de întreceri. Una din primele întreceri în apă, în afară de concursurile pe distanţe diferite, este “Raţa şi răţoiul” (Leapşa) dar şi concursul “Cine rezistă mai mult sub apă”.

Nu este de contestat că biserica este prima instituţie care “ajută“ locuitorii să practice “sportul” în mod organizat şi chiar ritmic, regulat, ”programat” (anual). Amintim aici întrecerile de cai din ziua de bobotează, precum şi “Aruncatul după cruce”.

Un alt obicei care se leagă cât de cât de sport este ”aratul cu plugul” care s-a practicat până în jurul anului 1920-1925-după care “încet, încet” se pierde pentru că încep să apară în Ostrov uliţe pietruite. Acest obicei se practica în cadrul sărbătorilor de iarnă şi consta în “tragerea” unei brazde pe fiecare stradă, iar urătorii cu plugul doreau locuitorilor după uliţă să aibă recolte bune în anul următor. Din acest obicei se înţelege că “plugarii” depuneau o muncă “grea” de vreme ce arau pe toate străzile deoarece nu putea sa sară una din uliţe pentru că pe aproape toate uliţele locuiau şi români şi bulgari şi turci şi lipoveni şi greci, pentru că se interpreta un gest de „ură de rasă”. Acest obicei se desfăşura de către 6-7 „inşi” care conduceau un plug de tras de către 4 boi şi 4 cai. Vorbind de această activitate „îndepărtată” de practicarea sporturilor nu putem să nu amintim concursurile de săniuş şi de patine mai ales că localitatea este aşezată pe un teren în pantă.

În această primă perioadă nu putem vorbi de terenuri de joacă amenajate în sensul actul al cuvântului. În aceasta perioadă terenul cel mai potrivit este „maidanul”.

Dacă la această perioadă nu precizăm „începutul” îndrăznim (cu multe rezerve) să trecem la o a doua perioadă cu o situare în timp. În „Monografie” sunt precizate datele de „înfiinţare”/„atestare” ale bisericii şi şcolii. A doua perioadă de care aminteam mai sus începe la aceste date şi considerăm că se desfăşoară până în jurul 1947-1953.

În anul 1947 fiinţa de câtva timp „Casa de copii orfani” din Ostrov - aici au început să se desfăşoare întreceri sportive după programe la nivel local dar şi naţional.

După anul 1953 fiinţează deja G. A. C-ul, I. A. S-ul, S. M. T-ul şi alte organisme şi organizaţii între care Coop. de consum şi împreună cu toate cele mai de sus desfăşoară dar mai ales susţin o mişcare sportivă (polisportivă) care printre altele fac cunoscută localitatea în regiune-judeţ şi ţară.

În această a 2-a perioadă amintim că tinerii îşi desfăşoară joaca şi jocurile grupaţi pe maidane. Iata câteva dintre aceste maidane:la Cristina lui Zaim; la Malul Dunării;la Pogan, la Moara veche.

În perioada imediat următoare descoperim terenul de instrucţie al Batalionului 5 Grăniceri şi Batalionul 36 Infanterie care aveau şi poligon de tragere în localitate. Primele mingi folosite la joacă de către copii au fost: topul de hârtie legat cu aţă; topul de hârtie legat în ciorap (ulterior păr de cal): băşica de porc. Se pare că prima mingie de piele apare în localitatea Ostrov odată cu înfiinţarea scolii şi a unităţilor militare.

În aceasta perioadă a maidanelor joaca şi jocul copiilor şi tinerilor cuprindea: alergata-atinsa, alergări de viteză pe distanţe scurte 30-50-100m; săritul cu coarda; poarca cu piciorul (de acum apar primele întreceri de “fotbal” între maidane şi mai târziu între cartiere şi apoi între toate localităţile învecinate.

În această perioadă “jocurile” devin mai organizate - se introduc reguli stricte şi sunt mai dinamice. Copii inventează variantele acestor jocuri şi împreună cu adulţii aduc şi desfăşoară şi alte jocuri din alte localităţi. Se mai practicau şi alte jocuri în aceasta perioadă: Ciucioaca; Gearaimanul; Zdrichia; Ţarligul; Cal de rege, cal de prinţ; Capra la perete.

Un lucru cu o importanţă foarte mare în această perioadă este amenajarea unui teren de fotbal (aproape regulamentar) şi organizarea meciurilor de fotbal între echipele reprezentative ale celorlalte localităţi apropiate.

Începând cu această perioadă “D-l arbitru de fotbal”- specialist Pican Ilie, care reprezintă în această zonă interesele Consiliului regional (1968 judeţean) pentru Sport sgi Ed. Fizică (mai tarziu C.J.E.F.S.)

Tot în această a doua perioadă trebuie să menţionam că în localitate funcţionau şi câteva “săli de biliard”. Pentru că biliardul se mai joacă şi în prezent voi enumera şi “descrie toate locurile unde s-a jucat şi se joacă billiard: la Purcărea senior; la Coroboaie (Costica Emanoil); la Petruş Soare ( Gradina de vara); la S.M.T; la I.A.S; la Caraculea; la Purcarea junior (Caminul cultural); la Panache; la Pâslaru; la Haţeganu. Sălile de la Purcarea senior, la Coroboaie şi la Soare, au funcţionat până în anii 1950-1953. Cele de la S.M.T., I.A.S şi Haţeganu au funcţionat până în anul 1989 iar cele de la Caraculea, Panache, Pâslaru, Purcarea junior au funcţionat după 1989. În prezent funcţionează acelaşi biliard de la Panache, dar într-o locaţie noua.

A treia perioadă în “firava” noastră încercare de a arăta evoluţia jocului şi sportului în localitatea Ostrov, am situat-o începând cu anii 1953-1960. Înainte de face o “analiza” şi prezentare a acestei perioade, trebuie să menţionăm faptul că:unele jocuri şi sporturi din primele două perioade s-au păstrat şi se practică şi acum: concursul de cai - Boboteaza, înotul, pescuitul, altele au dispărut cu desăvârşire: zdrichia, gearaimanul, tărligul, capra la perete.

De asemeni, de când apare prima minge de piele, copii şi tinerii practică fotbalul din ce în ce mai organizat, campionate organizate, antrenamente, legitimaţii, antrenori, condiţii bune de deplasare, hrană şi chiar plata în bani.

Pentru o mai bună sistematizare a “conţinutului” acestei perioade 1953-1960, până astăzi am propus următoarele subcapitole:

 1. Factorii care concură la dezvoltarea sporturilor şi educaţiei fizice: organe-organisme-interpretari-persoane
 2. Terenuri şi baze sportive amenajate
 3. Ramuri sportive-echipe
 4. Sportivi şi succesele lor

1. Am fi subiectivi dacă am face o prezentare axiologică primind rolul acestor factori dar nu ar fi corect dacă nu am recunoaşte că toţi copiii frecventează cursurile şcolii din localitate şi că şcoala a desfăşurat şi desfăşoară o activitate organizată şi programată de educaţie fizică şi sport. Într-o ordine cronologică depusă de profesorii: Popdan Viorel; Calistrad Arhip; Ionescu Mihai (Găder); Năstase;Stroie Dan; Manea Viorel.

Un rol foarte important în această perioadă dezvoltarea mişcării sportive îl au organele regionale şi judeţene prin: sindicate, organizaţii de U.T.M (U.T.C), organizaţii de pionieri şi bineînţeles consiliile regionale şi judeţene care se ocupă de mişcarea sportivă. Susţinere în desfăşurarea activităţilor sportive îl au în această perioadă C.A.P, I.A.S, Agromec, Coop de consum şi în localitatea Ostrov care asigură amenajarea bazelor sportive precum şi material şi mijloace sportive precum şi mijloace de transport la competiţiile sportive, lucru foarte greu de realizat având în vedere distanţa mare de la Ostrov la celelalte localităţi unde s-au deplasat sportivii din localitatea noastră: Mangalia-Negru Vodă-Constanţa-Medgidia-Cernavodă-Basarabi.

Aici la capitolul “factori” trebuie să remarcăm faptul că în această perioadă mulţi tineri, peste 60, au practicat sportul de performanţă la diferite cluburi sportive şcolare şi muncitoreşti, iar acest lucru se datorează în mare măsură doamnei Frâncu Elena (director Direcţia Judeţeana pentru Tineret şi Sport) care are un aport foarte mare în selecţionarea tinerilor din localitatea noastră.

2. Pentru a înţelege mai bine rolul factorilor de mai sus enumeraţi trebuie neapărat să amintim că în această perioadă se dezvoltă o adevărată “mişcare” a tinerilor pentru amenajarea terenurilor de joacă în localitate

Iată numai câteva documentare cu câte baze sportive existau:
 • teren de fotbal al localităţii - a fiinţat în trei locuri şi toate au fost amenajate în partea de N-V a localităţii iar în prezent funcţionează pe lângă Primăria comunei ca stadion cu tribune şi vestiare modern cu încăperi pentru gazde-oaspeţi şi arbitrii toate dotate cu apă caldă şi grup sanitar.
 • teren de volei şi minifotbal – la Cazarmă
 • teren de sport la şcoala de băieţi şi separat la şcoala de fete pentru urmatoarele ramuri sportive: atletism-handbal-volei
 • şcoala de gimnastică (in şcoala de băieţi-din doua săli de clasă) cu dimensiuni: L-14 m, l-6, 70 m.
 • bază sportivă a casei de copii care cuprindea terenuri pentru următoarele ramuri sportive: fotbal-handbal-volei-atletism
 • teren de volei şi pistă de popice la S.M.T. Având în vedere această pistă de popice trebuie să amintim că înaintea acesteia se folosea altă pistă de popice cea de la Fănica controlorul, în centru lânga Bodegă.

În această a treia perioadă datorită condiţiilor (bazei sportive) şi a factorilor stimulatori enumeraţi anterior apetitul tinerilor pentru sport depăşeşte orice închipuire. Pentru ei nu sunt de ajuns aceste baze sportive şi concursurile la care participau şi pornesc la amenajarea altor terenuri mai ales de handbal şi minifotbal.

În aceasta perioadă “rivalitatea” sportivă se măreşte şi tinerii se organizează pe cartiere fiecare având cel puţin unul din cele două terenuri de sport. Fiecare cartier îşi alcătuieşte cel puţin una din cele 3 echipe fotbal-handbal-baieţi-handbal-fete şi trec la desfăşurarea unor campionate între cartiere la aceste ramuri. Fiecare cartier se ocupa de procurarea echipamentului de joc. Am fi nedrepţi dacă am scoate în evidenţa “conducătorii” acestor echipe de cartier din următoarele considerente: unii conducători s-au schimbat sau au fost schimbaţi foarte repede;aceste întreceri au durat mult timp; cea mai mare importanţă au avut-o toţi sportivii participanţi

Ne rezumăm în continuare numai la enumerarea terenurilor amenajate în aceste cartiere:
 • La moara veche- (la gheţarie)
 • La piaţa (centru)
 • La port
 • La cazarma
 • La S.M.T (la Izmet)

3 şi 4. Deoarece în conţinut am reamintit câteva ramuri sportive practicate de elevii şi tinerii din localitatea ostrov v-am amintit în continuare şi câteva lucruri despre cele mai “organizate” ramuri sportive despre sportive şi despre succesele obţinute de sportive şi de echipe la nivel: local-judeţean-zonă-naţional.

Nu vom trata aceste “chestiuni” în cronologia lor ci vom trata fiecare ramura sportive de la începuturile ei şi până în prezent. Pentru ca fotbalul este sportul rege vom începe cu el. Începând cu anii 1953-1960, există în localitatea Ostrov 3 centre de practicare a fotbalului în comuna unde există echipă de senior dar şi echipă de juniori.

Echipa de seniori participă la următoarele competiţii: între localităţile comunei, raţionale (centre de consum), regionale (judeţene).

De multe ori echipa Ostrov-Dunăre a câştigat locul I la meciurile între sate şi la nivel de raion (C.C), dar a şi participat la multe finale pe regiune şi judeţ. La loc de cinste amintim pe doamna Şuncariuc (reprezentant regional) organizator al competiţiilor până la nivel de raion, iar componenţi ai echipelor de fotbal: procurorul Sever Adrian, Voinea Mamut Schender, Toncea Marin, Popescu Ion, Caragea Ion, Popescu Ion (Şaviu), Neagu Victor.

Al doilea centru în care se practica fotbalul este Casa de copii orfani, Ostrov. Aici se desfăşurau şi alte activităţi dar principala era fotbalul. Trebuie să menţionam rolul principal al celor doi directori Dl. Constantin şi Dl. Lalu pentru că au permis şi au impulsionat desfăşurarea unor meciuri între clase şi au alcătuit şi echipa reprezentativă a Casei de copii orfani, Ostrov.

Echipa aceasta participa la un campionat regional unde se întâlneau cu cei din Tulcea şi Negru-Vodă, dar şi la un campionat cu alte case de copii din alte localităţi din ţară. Nu menţionăm rezultate ale echipei pentru că aceste meciuri se desfăşurau cu alte scopuri şi vizite, înţelegere, prietenie, colaborare. Trebuie însă să amintim câţiva copii care au plecat la echipele de fotbal: Dunărea Ostrov, Petrolul Constanţa (Chimpex), Portul Constanţa, Mihai Vasile, Chirila Vasile, Fraţilă Ştefan. Am fi lipsiţi de bunul simţ dacă nu am amintii că aceşti copii şi echipele de fotbal erau “pastoriţi” de educatorii:Sandulescu Maria, Vasilică Ionică, Raicu Ion.

Al treilea şi cel mai important centru de practicare al fotbalului este Şcoala de băieti; Şoala medie; Şcoala generală; Grupul Şcolar cu cls I-XII.

Periodic elevii noştri sub supravegherea profesorilor în general în a profesorilor de educaţie fizică în special au desfăşurat o activitate foarte organizată în domeniul jocului de fotbal şi uneori au obţinut rezultate foarte bune. Datorită faptului că până în 1970-1974, profesorii de educaţie fizică au practicat mai mult jocurile de handbal şi volei, jocul de fotbal a fost practicat de către elevi în afara orelor de educaţie fizică - fără antrenamente şi de aceea rezultatele apar mai târziu. După anul 1975 încep să apară rezultate la fotbal:

 • şcoala generală: calificări la faza judeţeană, ocuparea locurilor 5, 4, 3, la faza judeţeană
 • liceu: câştigarea locurilor 3 şi 2 la nivel judeţ, câştigarea locului 1 la judeţ 2004, câştigarea locului I la zonă 2005, locul II Roşiori de Vede - campionat republican “Licee din mediul rural” unde jucătorul Furdui George a fost declarat cel mai complet jucător, iar jucătorul Zaharia Alexandru cel mai tânăr jucător, Mulţi elevi fotbalişti ai şcolii noastre au plecat la echipele Dunărea Ostrov, Portul Constanţa, Club Sportiv Şcolar Constanţa, Club sportiv Eforie, Chimpex Constanţa.

Pentru a scoate în evidenţă rolul şcolii în practicarea ramurilor rolul şcolii în practicarea sportive în continuare vom enumera ramurile la care au participat elevi ajungând individual sau pe echipe până la nivel judeţean, zonal, naţional: fotbal; handbal baieţi şi fete; volei baieţi şi fete; atletism băieţi şi fete - tetratlon atletic şcolar; gimnastică băieţi şi fete şcoli generale; oină; înot; patrule şcolar; turism, excursii, expediţii; şah fete-băieţi; tenis de masă fete-băieţi; sanie; pescuit; judo-box-lupte, ocazional.

În continuare vom enumera câteva ramuri importante - conducătorii loturilor sportive cu rezultate bune. Începând din anul 1962, profesorul de educaţie fizică, Calistrat Arhip alcătuieşte echipe de volei de băieţi şi de fete ale liceului Ostrov echipe care câştigă locul III şi II la nivel de regiune. Importanţa rezultatelor constă în valoarea echipelor competitoare între care este de ajuns să amintim: Şcoala Sportivă (S.S1) Constanţa şi I.M.U. Medgidia. Între jucători amintim pe Banciu I., Micu Tudorel, Petcu Ovidiu dar şi pe Stănescu Adriana, Caragea Jana şi Petre Gabriela. Tot în această ordine de idei trebuie să remarcăm spiritul mobilizator al profesorilor: Pavelesc Ion şi Moiceanu M.

O altă ramură sportivă la care elevii au obţinut rezultate foarte bune este handbalul. Începând cu anul 1968 sub îndrumarea profesorului Ionescu Mihai (Găder) echipa liceului participă în campionatul republican şcolar unde câţiva ani buni este în primele 3-4 echipe. În acelaşi an participă şi în “campionatul judeţean al seniorilor”. În perioada aceasta a fiinţat şi echipa de handbal fete în campionatul republican şcolar iar elevele Dinu Vasilica şi Andronache Leventiţa sunt legitimate la echipa fanion, de handbal a judeţului “Hidrotehnica Constanţa” şi ulterior frecventează cursurile “Facultăţii de educaţie fizică” şi devin profesoare de educaţie fizică.

Echipa de handbal fete continuă activitatea organizată şi după anul 1970 (prof. Găder) şi eleva Tudor Emilia este legitimată de asemenea la “H. Constanţa”. După 1975 o grupă de 16-17 eleve se angajează să ducă fanionul acelor bune rezultate, participa la antrenamente “dure” sub supravegherea profesorului de educaţie fizică şi atunci când ajung în clasa a VII-a şi a VIII-a câştigă locurile 3 şi 2 la faza judeţeană a cupei “Pionierul”. În perioada următoare aceleaşi eleve câştigă pentru Liceul Ostrov de trei ori locul I la nivel de judeţ, un loc II la zonă şi un loc 6 la faza naţională a cupei U.T.C. Trebuie să menţionăm meritul tuturor elevelor dar ne permitem sa evidenţiem pe: Boboc Floriana, Ţipirig Lenuţa, Taraoi Nicoleta.

Dacă este să remarcăm şi alte sporturi şi alte echipe de sportive suntem obligaţi să amintim că elevii noştri şi tinerii din localitate au participat cu rezultate bune şi la celelalte ramuri sportive. Iată în continuare câteva nume:

 1. Dragomir Georgel-Rugbi, Constanţa, Cluj, Franţa - în prezent profesor de ed. Fizică
 2. Dinu Vasilică-Handbal, Hidrotehnica Constanţa - în prezent profesor de ed. Fizică
 3. Adronache Leventiţa, Hidrotehnica Constanţa - în prezent profesor de ed. Fizică
 4. Dragomir Marian - Canotaj, Constanţa
 5. Blanovschi Florentina - Canotaj, Constanţa
 6. Paenalte Sile-Canotaj, Constanţa
 7. Rădulescu S. şi Barbu I. - Rugbi, Constanţa
 8. Cântăbine şi Pascu I. - Lupte Constanţa
 9. Filip Viorel-Baschet, Bucureşti
 10. Costache Florea - Canotaj, Lot naţional şi Franţa
 11. Tudor Emilia - Hanbal, Hidrotehnica Constanţa
 12. Puşchilă Alexandru - Fotbal, Club Sportiv Şcolar Constanţa, Liceu cu program sportiv Constanţa
 13. Bogdan Topor - Fotbal, Dinamo Bucureşti
 14. Târâş Damian - Box, Slobozia

***

Desigur acest capitol (Activitatea Sportivă) poate să fie de mai mare amploare şi deoarece autorii roagă toţi cititorii acestei lucrări “Monografia localităţii Ostrov”, să strângă şi să aducă alte mărturii. Mişcarea sportivă, ca pretutindeni şi în Ostrov s-a “înfiripat” greu dar s-a dezvoltat cum puţine localităţi de “talia” Ostrovului s-au dezvoltat, mai ales în perioada de după 1953-1960. Aducem şi pe această cale laudă tuturor: organizatori dar şi competitori, dar pentru perioada de după 1990 avem multe regrete. Fără să supărăm pe nimeni, în comparaţie cu perioada până în 1990, următoarea perioadă este dezastru primind activitatea sportivă şi de petrecere a timpului liber al elevilor şi tinerilor din localitatea Ostrov.

Cu mare părere de rău amintim că în ultimii 5-6 ani, elevii mai practică sportul în cadrul orelor de educaţie fizică şi câteva competiţii între clase de fotbal şi handbal. În prezent terenuri şi baze sportive “chinuite” mai sunt următoarele:

 1. La Grup Şcolar: teren de mini fotbal şi greu handbal, sala de sport care are şi scenă iar dimensiunile ei au rămas L-10 m, l-6, 70 m.
 2. Stadion “ultra” de fotbal – INCUIAT - pentru echipa Dunărea Ostrov, alcătuită în majoritate de jucători din Constanţa şi 3-4 ostroveni. Pe acest stadion activează şi o echipă de juniori-tineret cu jucători din Ostrov precum şi o grupa de 10-22 de copii (sporadic) sub supravegherea domnului Popescu Ion (Şaviu).

Sub îndrumarea atentă a domnilor profesori de educaţie fizică şi sport, echipele de fotbal şi de handbal ale şcolii, au participat la diverse competiţii sportive, câştigând numeroase premii, diplome şi cupe sportive.

Mai există în localitate două mici parcuri pentru copii şi un altul în spatele construcţiei Primăriei.

Cu toate acestea în afară de fotbal şi alte activităţi sportive desfăşurate la şcoală, elevii şi tinerii mai fac şi alte sporturi: sar după cruce (Iordan Victor - câştiga de 5 ani), se întrec cu caii – de Bobotează, practică înotul şi tăiatul lemnelor, pescuiesc, se dau cu sania.Copyright 2009-2015 - Toate drepturile aparţin Primăriei Comunei Ostrov, judeţul Constanţa
Materialul publicat în acest portal reprezintă o variantă a lucrării "OSTROV trecut şi prezent - pagini de monografie"
publicat de Editura EX PONTO, 2009, ISBN: 978-973-644-916-1
Redactare Web: S.C. MPRO SYSTEMS S.R.L. Constanţa