Comisii de specialitate

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii şi tineret

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii şi tineret

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3
Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale şi sportive, culte, protecţia mediului şi turism