Comisii de specialitate

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, activitati socio-culturale si sportive, culte, protectia mediului si turism

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii şi tineret

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3
Comisia de specialitate pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei