Compartiment Juridic, Asistenţă Socială, Resurse Umane şi Stare Civilă Juridic CRIŞAN SMARANDA-MĂNDICA, Jurist
Resurse Umane ADAM IULIAN, Referent
Stare Civilă LEORIDE FLORINA, Inspector
Asistenţă Socială

CREŢU ALINA, Inspector

GHEORGHE VIOLETA, Inspector

Asistent personal MANACHE FLORICA
Asistent personal CÎNTĂBINE GHERGHINA
Asistent personal MIRCEA LUCICA
Asistent personal ARĂMITU CHIRA
Asistent personal URMĂ ELENA
Asistent personal STAMATE FLORICA
Asistent personal PAENALTE ELENA
Asistent medical comunitar HUMULESCU GEORGIANA-VERONICA, Asistentă medicală
Mediator sanitar comunitar BANCIU DOMNICA, Soră medicală
Compartiment Agricol Registru Agricol SANDU EFTIMIA, Consilier
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului SANDU EFTIMIA, Consilier
Fond Funciar NICULAE PETRONEL, Consilier
Birou Buget-Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe, Achiziţii Publice Buget-Finanţe PÎSLARU LAVINIA, Inspector
Contabilitate PÎSLARU LAVINIA, Inspector
Achiziţii Publice GHEBA MIHAELA, Consilier
Taxe şi Impozite

PANĂ IONICA, Inspector

VOINEA MIRELA, Referent

Registru ROL PANĂ IONICA, Inspector
Datorii Publice PANĂ IONICA, Inspector
Caserie CREŢU ALINA, Inspector
Compartiment Audit Audit -
Protecţie Civilă şi Protecţia Mediului Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă ADAM IULIAN, Referent
Protecţia Mediului SANDU EFTIMIA, Consilier
Serviciu Utilităţi Publice Şef Serviciu Utilităţi Publice STOCHIŢĂ VIOREL, Referent
Registratură RADU ALEXANDRINA, Muncitor calificat
Transporturi - tractorist VOINEA IVANACHE, Muncitor calificat

Transporturi - tractorist

Buldoexcavator

MANOLE JENEL, Muncitor calificat
Transporturi - tractorist DRAGNEA FLORIN, Muncitor calificat
Salubrizare şi Spaţii verzi ILIE IONEL, Muncitor necalificat
Salubrizare şi Spaţii verzi BALASA LILIAN, Muncitor necalificat
Centrale Termice GHEORGHE ŞTEFAN, Muncitor calificat
Centrale Termice ION ION, Muncitor calificat
Centrale Termice DESPA DUMITRU, Muncitor calificat
Întreţinere şi reparaţii - Electrician TRICĂ GHEORGHIŢĂ-VICTORAŞ, Muncitor calificat
Întreţinere şi reparaţii - Sudor TĂRĂOI ION, Muncitor calificat
Compartiment Administrativ Transport auto Primărie BOCŞAN GABRIEL, Şofer
Transport auto şcolar CONSTANTIN IONEL, Şofer
Vehicol Pompieri ŢIPIRIG NINEL, Şofer
Vehicol Pompieri TĂRĂOI MIHĂIŢĂ, Şofer
Personal Întreţinere ISPAS GHERGHINA, Muncitor necalificat
Compartiment Cultură Căminul cultural Ostrov DOBOGA VALI, Gestionar custode
Căminul cultural Almalău STOCHIŢĂ VIOREL, Referent
Căminul cultural Gîrliţa STOCHIŢĂ VIOREL, Referent
Căminul cultural Galiţa STOCHIŢĂ VIOREL, Referent
Biblioteca comunală CĂLIN ADELA, Bibliotecar