OSTROV - TRECUT ŞI PREZENT
Pagini de monografie

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului EU-RO-FORMARE OVIDIUS, finanţat de Uniunea Europeană, 2008-2009

Introducere

În istoria ţinutului românesc de la Marea Neagră, regiunea sud-dunăreană deţine un loc aparte. Victor Henric Baumann, în lucrarea sa Ferma romana din Dobrogea, aminteşte de căldurile excesive şi precipitaţiile reduse, pădurile puţine şi izolate, vegetaţia tipică de stepă şi silvostepă, cernoziomurile levigate şi degradate. Cu toate acestea, locurile îşi au propriul lor farmec, iar oamenii au foarte multe de povestit oricui ar vrea să-i asculte. În acest spaţiu ,în colţul lui cel mai sud-vestic, se află una dintre localităţile româneşti, cu o existenţă şi o evoluţie în timp deosebită: Ostrov.

Cum se ajunge aici? Din autogara Constanţa urci într-unul din microbuzele sau autocarele cu destinaţia Ostrov-Vamă-Călăraşi, cu care străbaţi cei aproape 150 de kilometri care traversează Dobrogea de la Est la Sud-Vest şi ajungi la destinaţie. Dacă vrei să mergi mai departe ajungi la punctul Ostrov-Regie, traversezi cu bacul Dunărea până la punctul Chiciu-Călăraşi şi de aici poţi pleca spre orice colţ al ţării. Tovarăşul tău de călătorie te va sfătui să te opreşti, pentru câtva timp, şi la Ostrov. Şi dacă ai să intrebi de ce, ţi se va răspunde: ”Pentru că merită”. Sunt mai multe motive, dar, în special, trei sunt cele mai importante: puţini oameni care ajung în partea locului ştiu că pe aici au trecut odinioară legiunile romane, urmate apoi în alte vremuri de armatele imperiale bizantine, de ienicerii şi spahii sultanilor şi de armatele cotropitoare germane; merită să cunoşti şi oamenii locurilor, firi dârze, care şi-au aruncat în diverse timpuri lacrimile în Dunăre şi care le-a dus mai departe spre marea cea mare, în vreme ce ei au continuat să trăiască pe aceste maleaguri înfruntând vicisitudinile următoare; şi un al treilea motiv pentru a te opri la Ostrov, fie şi numai pentru câteva ore, îl reprezintă măreţia şi sălbaticia Dunării deopotrivă. Şi dacă o să vrei să ştii mai multe, cu siguranţă ţi se va recomanda să citeşti lucrarea noastră, "OSTROV - Trecut şi prezent, pagini de monografie", a cadrelor didactice de la Grup Şcolar Ostrov.

Ostrov - Vedere generală


Copyright 2009-2015 - Toate drepturile aparţin Primăriei Comunei Ostrov, judeţul Constanţa
Materialul publicat în acest portal reprezintă o variantă a lucrării "OSTROV trecut şi prezent - pagini de monografie"
publicat de Editura EX PONTO, 2009, ISBN: 978-973-644-916-1
Redactare Web: S.C. MPRO SYSTEMS S.R.L. Constanţa