Transparenţa decizională în administraţia publică

 • Ghidul “Transparenţa decizională în administraţia publică” a fost produs de Transparency International Romania | Asociaţia Română pentru Transparenţă şi Asociaţia Pro Democraţia în cadrul proiectului Lege şi transparenţă, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

  Sursa: http://www.transparency.org.ro/ Copyright: Toate drepturile sunt rezervate Asociaţiei Române pentru Transparenţă (ART).
 • LEGE nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

  Sursa: www.cdep.ro Copyright: Proprietate exclusivă a Camerei Deputaţilor
  (reproducere autorizată în scopuri necomerciale, cu respectarea integrităţii elementelor reproduse şi menţionarea sursei).
 • Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 3 decembrie 2013

  Sursa: Prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la Monitorul Oficial.

Glosar de termeni şi acronime

Act normativ
actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
Asociaţie legal constituită
orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
Minuta
documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
Proiect de act normativ
textul actului normativ înainte de adoptare
Recomandare
orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
Şedinţă publică
şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată

Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2014

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

Descarca: Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2014

Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2011

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

Descarca: Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2014