OSTROV - TRECUT ŞI PREZENT
Pagini de monografie

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului EU-RO-FORMARE OVIDIUS, finanţat de Uniunea Europeană, 2008-2009

“… sat uitat la capăt de lume, cuibărit între dealuri, pe valea Dunării; înfăţişa, în spusele şi armoniile lui nuanţate, tânguioase, vastitatea insulelor, pădurilor, cerului şi apelor în care acesta-şi scălda chipul...”

(Ovidiu DUNĂREANU - Întâmplări din anul şarpelui)
 1. Adriana-Clementina GHEORGHIU, profesor inginer - cap. III.2
 2. Carmen-Petronela ISACHE-POPA, profesor de Limba franceză - cap. V.3
 3. Cristiana-Cerasela VLAD, profesor Limba şi literatura română - cap. VI.1
 4. Dan STROIE, profesor Ed. fizică - cap. V.4
 5. Daniel TAPALAN, profesor Religie - cap. V.2
 6. Ecaterina POPESCU, profesor Matematică - cap. V.1
 7. Florica PANACHE, profesor Matematică - cap. V.1
 8. Irina STOICA, profesor Limba engleză - cap. IV.2
 9. Marin UŞURELU, profesor Geografie - cap. I
 10. Mioara VOION (IVANOV), profesor Istorie, coordonator lucrare - cap. I
 11. Mircea-Florentin CHIREA, profesor Informatică - cap. III.2
 12. Traian-Claudiu BĂNICĂ-POŞTARU, profesor CHIMIE - cap. III.1
 13. Ştefan RĂDULESCU, profesor inginer - cap. III.3
 14. Viorel-Vasile MANEA, profesor Ed. fizică - cap. V.4

Mulţumiri speciale pentru contribuţia la elaborarea lucrării:

domnului scriitor al locului Ovidiu DUNĂREANU pentru izvorul nesecat de informaţii
lect. univ. Daniela şi Cosmin CĂPRIOARĂ pentru supervizarea lucrării
personalului Primăriei comunei Ostrov, pentru oferirea de informaţii esenţiale lucrării
prof. Marin UŞURELU, profesor de geografie la Grup Şcolar Ostrov
d-nei director Ana ADAM, pentru corectarea lucrării

d-lui Primar al Comunei Ostrov, ing. dr. Nicolae DRAGOMIR, pentru sprijinul substanţial acordat pentru editarea lucrării

d-lui ec. Ivanciu DUMITRIU, administrator S.C. OSTROV STAR S.R.L., pentru sponsorizarea realizării acestei lucrăriCopyright 2009-2015 - Toate drepturile aparţin Primăriei Comunei Ostrov, judeţul Constanţa
Materialul publicat în acest portal reprezintă o variantă a lucrării "OSTROV trecut şi prezent - pagini de monografie"
publicat de Editura EX PONTO, 2009, ISBN: 978-973-644-916-1
Redactare Web: S.C. MPRO SYSTEMS S.R.L. Constanţa