Oferte vânzare teren

Ofertele de vânzare teren extravilan prezentate în acest site reprezintă doar etapele parţiale prevăzute în contextul legislativ al LEGII nr. 17/2014 şi a ORDINULUI nr.719/2014. Pentru informaţii detaliate descărcaţi şi consultaţi cele două documente de mai jos.

  • privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  • privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului