Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 09.11.2018

Data desfăşurării: 09.11.2018
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Ostrov
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Ostrov
Preşedinte şedinţă: RUSU IULIANA
Total consilieri: 15
Consilieri prezenţi: 10
Consilieri absenţi: 5
Hotărâri adoptate: 3
  1. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 74 din 09.11.2018
  2. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 75 din 09.11.2018
  3. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 76 din 09.11.2018
Proces-verbal: Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 09.11.2018
Minuta: Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 09.11.2018