Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov din 25.02.2019

Data desfăşurării: 25.02.2019
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Ostrov
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Ostrov din 25.02.2019
Total consilieri: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenţi: 0
  Hotărâri adoptate: 8
  1. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 9 din 25.02.2019
  2. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 10 din 25.02.2019
  3. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 11 din 25.02.2019
  4. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 12 din 25.02.2019
  5. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 13 din 25.02.2019
  6. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 14 din 25.02.2019
  7. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 15 din 25.02.2019
  8. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 16 din 25.02.2019
  Proces-verbal: Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov din 25.02.2019
  Minuta: Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov din 25.02.2019