Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 20.03.2019

Data desfăşurării: 20.03.2019
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Ostrov
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Ostrov din 20.03.2019
Total consilieri: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenţi: 0
  Hotărâri adoptate: 3
  1. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 19 din 20.03.2019
  2. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 20 din 20.03.2019
  3. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 21 din 20.03.2019
  Proces-verbal: Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 20.03.2019
  Minuta: Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 20.03.2019