Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov din 29.03.2019

Data desfăşurării: 29.03.2019
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Ostrov
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Ostrov din 29.03.2019
Total consilieri: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenţi: 0
    Hotărâri adoptate: 2
    1. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 22 din 29.03.2019
    2. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 23 din 29.03.2019
    Proces-verbal: Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov din 29.03.2019
    Minuta: Şedinţa ordinară a Consiliului Local Ostrov din 29.03.2019