Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 11.06.2019

Data desfăşurării: 11.06.2019
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Ostrov
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Ostrov din 11.06.2019
Total consilieri: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenţi: 0
  Hotărâri adoptate: 4
  1. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 34 din 11.06.2019
  2. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 35 din 11.06.2019
  3. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 36 din 11.06.2019
  4. Hotărârea Consiliului local Ostrov nr. 37 din 11.06.2019
  Proces-verbal: Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 11.06.2019
  Minuta: Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Ostrov din 11.06.2019