PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
JUDEŢUL CONSTANŢA

STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI OSTROV PENTRU PERIOADA 2010-2015

ANALIZE DIAGNOSTIC
Analiza factorilor interesaţi

Prin realizarea acestei analize au fost identificaţi factorii care vor fi interesaţi, afectaţi în mod direct sau indirect de prezenta strategie precum şi cei care pot şi/sau vor să influenţeze realizarea acesteia.

De asemenea au fost identificate câteva acţiuni adresate factorilor interesaţi.

Nr. crt. Factori interesaţi Interese şi/sau cum va fi afectat Capacitate şi motivaţie de a genera/susţine schimbarea Acţiuni adresate intereselor stakeholderilor
1. Cetăţeni Sunt interesaţi şi/sau afectaţi de activitatea defăşurată/serviciile oferite de instituţie
 • Doresc mai multe informaţii, orientarea administraţiei publice către cetăţean;
 • Nu au capacitate de a susţine schimbarea.
 • Identificarea nevoilor şi aşteptărilor lor faţă de serviciile oferite de către instituţiile publice;
 • Adaptarea serviciilor/informaţiilor oferite conform nevoilor şi aşteptărilor identificate.
2. Agenţi economici locali Sunt interesaţi şi/sau afectaţi de activitatea defăşurată/serviciile oferite de instituţie
 • Doresc mai multe informaţii, reducerea timpului necesar eliberării actelor şi autorizaţiilor;
 • Nu au capacitate de a susţine schimbarea.
 • Identificarea nevoilor şi aşteptărilor lor faţă de serviciile oferite de către instituţiile publice;
 • Adaptarea serviciilor/informaţiilor oferite conform nevoilor şi aşteptărilor identificate.
3. Consiliul Judeţean Constanţa Este interesat de activitatea defăşurată de instituţie
 • Are capacitate de a susţine schimbarea (dezvoltare relaţii);
 • Pion foarte important în accesarea fondurilor europene la nivelul judeţului (beneficiar direct).
 • Găsirea şi evidenţierea unor teme de interes comun la nivelul judeţului pentru stimularea comunicării şi colaborării (dezvoltarea economico-socială a judeţului, atragerea fondurilor europene în judeţ).
4. Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa Este interesată de activitatea defăşurată de instituţie
 • Are capacitate de a susţine schimbarea (dezvoltare relaţii);
 • Pion foarte important în accesarea fondurilor europene la nivelul judeţului (beneficiar direct).
 • Găsirea şi evidenţierea unor teme de interes comun la nivelul judeţului pentru stimularea comunicării şi colaborării (dezvoltarea economico-socială a judeţului, atragerea fondurilor europene în judeţ).
5. Primării judeţul Constanţa Sunt interesate de activitatea defăşurată de instituţie
 • Au motivaţie relativ redusă de a susţine schimbarea;
 • Au capacitate de a susţine schimbarea (furnizarea exemplelor de bună practică).
 • identificarea, diseminarea şi aplicarea exemplelor de bună practică.

Analiza factorilor interesaţi <<<< Cuprins >>>> Analiza SWOT