PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
JUDEŢUL CONSTANŢA

STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI OSTROV PENTRU PERIOADA 2010-2015

DIRECŢII PRIORITARE DE ACŢIUNE
Îmbunătăţirea relaţiei între primăria Ostrov şi cetăţeni

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE TERMENE
Realizarea unei metode de sondare a opiniei publice cu privire la probleme de interes local Realizarea unui chestionar de sondare a opiniei publice cu privire la problemele de interes local, rezultatele fiind utilizate in luarea deciziilor si hotararilor. 01.02.2011
Simplificarea algoritmilor activităţilor cu publicul Realizarea si punerea la dispozitia cetatenilor a documentelor tipizate (cereri, declaratii, plangeri) in format electronic şi format online. 01.02.2011
Realizarea in format electronic şi publicarea pe portalul primăriei Ostrov, a unui ghid informativ privind toate activitatile de relatii cu publicul. 01.02.2011