PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
JUDEŢUL CONSTANŢA

STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI OSTROV PENTRU PERIOADA 2010-2015

IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI
Implementarea strategiei

In termen de 15 zile de la aprobarea prezentei strategii se vor aduce la cunostinta functionarilor publici si a personalului contractual angajat in institutie, Viziunea, Misiunea, Valorile si obiectivele stabilite in strategie.

In termen de 30 zile de la aprobarea prezentei strategii aceasta va fi discutata in cadrul unor intalniri ale structurilor de specialitate, pentru o mai buna intelegere a acesteia.

Personalul institutiei are obligatia de a cunoaste continutul strategiei si de a realiza activitatile necesare indeplinirii obiectivelor stabilite in strategie.

Personalul institutiei are obligatia de a sustine si de a promova valorile identificate in stategie.

In cadrul structurilor de specialitate , se vor nominaliza in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru realizarea activitatilor cuprinse in planurile proprii de activitate pe care le intocmesc anual, precum si persoanele responsabile pentru monitorizarea realizarii acestor activitati, dupa modelul prezentat mai jos.

Obiective Activitati Realizeaza Monitorizeaza Termen