PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
JUDEŢUL CONSTANŢA

STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI OSTROV PENTRU PERIOADA 2010-2015

DIRECŢII PRIORITARE DE ACŢIUNE
Modernizarea primăriei Ostrov

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE TERMENE
Imbunatatirea organizarii interne a primariei Ostrov Actualizarea anuala a Regulamentului de Ordine Interioara pentru perioada 2010-2012 31.12.2010
Realizarea de catre fiecare compartiment de specialitate a unui program anual de activitati pentru perioada 2010-2012 31.12.2010
Imbunatatirea comunicarii interne Întâlniri de lucru cu participarea tuturor angajatilor pentru discutarea documentelor programatice si analizarea rezultatelor. Trimestrial 2010-2013
Întâlniri de lucru cu participarea tuturor angajatilor pentru discutarea prevederilor regulamentelor, a normelor cu caracter intern si a modului de respectare a acestora. Trimestrial 2011
Tehnologia informatiei şi comunicării Reconfigurarea portalului primariei Ostrov 31.12.2010
Implementarea in cadrul primariei Ostrov a unor programe de gestiune electronica. 31.12.2011