PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
JUDEŢUL CONSTANŢA

STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI OSTROV PENTRU PERIOADA 2010-2015

IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI
Monitorizarea strategiei

In Planurile anuale de actiuni aferente prezentei strategii, vor fi prevazute activitati privind intocmirea unor rapoarte periodice prin intermediul carora sa se poata monitoriza implementarea stategiei.

Se vor organiza intalniri periodice intre functionari publici si personalul de conducere si de executie implicat in implementarea strategiei, pentru a analiza stadiul indeplinirii obiectivelor, respectarea termenelor.Implementarea strategiei <<<< Cuprins >>>> Monitorizarea strategiei