PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
JUDEŢUL CONSTANŢA

STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI OSTROV PENTRU PERIOADA 2010-2015

DIRECŢII PRIORITARE DE ACŢIUNE
Promovarea şi îmbunătăţirea imaginii primăriei Ostrov

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE TERMENE
Imbunatatirea imaginii primariei Ostrov Crearea unui portal al primariei Ostrov si actualizarea saptamanala a informatiilor afisate 31.12.2010
Organizarea de actiuni cu caracter public pentru marcarea unor evenimente Intocmirea unui calendar fix al evenimentelor locale 31.12.2010