Transparenţa veniturilor salariale

În conformitate cu prevederile LEGII-CADRU nr.153/2017, în această secţiune puteţi consulta o listă a tuturor funcțiilor Primăriei comunei Ostrov ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Această listă va fi actualizată anual la data de 31 martie și 30 septembrie.
Pentru informaţii detaliate privind conţinutul Legii accesaţi documentul de mai jos.